Lektionsplanering för lärare om DNA-molekylens struktur

Varning:

Det är endast meningen att fråga 17 (i uppsättning B) ska användas om man använder en av de två DNA-modellerna som finns tillgängliga för övningen. Webbredaktören eller övningsledaren kan välja vilken som visas genom en enkel redigering av en av filerna eller genom att gå till en annan server. Detaljerad förklaring.

Svaren på frågorna kan erhållas genom att den undervisande institutionen skickar mejl till Eric Martz tillsammans med bevis på att man är lärare där, till exempel med länk till den skola, högskola eller universitet man representerar, och där personalen listas.


Feedback till .
[ Återgå till huvudsidan ]

 

(Avanceat)

Att välja vilken DNA-modell som används

Det finns två olika DNA-modeller att välja på i den här övningen. Du kan kolla vilken som används genom att använda popup-menyn i Jmol (högerklicka eller klicka på Jmol-loggan i det nedre högra hörnet i appleten) och titta på den översta beteckningen under alternativet ”Om…” (”About…”), antingen 1D66 eller dna.

(a) Den klassiska 1d66-pwz.pdb (modifierada v Eric Martz från 1d66.pdb, för den gamla DNA-övningen som använder Chime).

Den här har en felaktighet vid C28, vars bas är omvänd så att den felaktiga sidan är vänd mot den komplementära G11.

Geno matt använda funktionaliteten i Jmol ritas långa vätebindningar ut mellan C28 och G11, vilka är långt ifrån varandra i modellen. Detta ger upphov till de onormalt långa vätebindningarna, liknande de som ritas automatiskt i Chime.

Martz utnyttjade detta i en av elevfrågorna (nummer 17).

För att använda den här modellen, gå till kopian av övningen vid Massachusetts universitet.

Gör såhär om du installerar den här DNA-övningen på din egen server och vill använda den här modellen: Öppna filen utils.js med en texteditor. Ta bort de två snedstrecken (//) framför var DNAmodel = "1d66-pwz.pdb" nära rad 29 och lägg till två snedstreck framför var DNAmodel = "dna.pdb". Spara dina ändringar och läs in övningssidan igen.


(b) En ny dna.pdb (modifierad av Angel Herráez från 1d66-pwz.pdb) med den korrigerade positionen på C28, så att den bildar normala Watson–Crick-vätebindningar i Jmol.

Elevfråga 17 funkar inte med denna modell, och kan därför inte besvaras.

För att använda den här modellen, gå till kopian av övningen vid Alcalás universitet.

Gör såhär om du installerar den här DNA-övningen på din egen server och vill använda den här modellen: Öppna filen utils.js med en texteditor. Lägg till två snedstreck (//) framför var DNAmodel = "1d66-pwz.pdb" nära rad 29 och ta bort de två snedstrecken framför var DNAmodel = "dna.pdb". Spara dina ändringar och läs in övningssidan igen.