Frågor för eleverna om DNA-molekylens struktur

DNA-molekylens struktur: http://biomodel.uah.es/en/model4/dna/
Lärare: se Lektionsplaneringen.

Du förväntas inte kunna alla svaren från början. Använd knapparna i DNA-handledningen för att undersöka. Lek med DNA-molekylen och försök fundera ut svaret på en fråga! Om du tycker att frågan är för svår, kanske du kan få hjälp av att besöka den här sidan: Andrew Carter's introductory story about DNA Structure.


  Frågeuppsättning A (lämplig för högstadiet)

 1. Vad är en DNA-sträng
 2. Hur många DNA-strängar är det i DNA-molekylens dubbelhelix?
 3. Varje sträng innehåller två områden eller regioner. Ett område i varje sträng består av identiska enheter som återkommer hela tiden, medan det andra området innehåller enheter som varierar. Vad kallas de här båda områdena i varje sträng?
 4. Vad håller ihop den ena strängen med den andra i DNA-molekylens dubbelhelix?
 5. Hur gör celler för att kopiera DNA?
 6. När behöver cellerna kopiera sitt DNA?
 7. Vad för slags information bär DNA-molekylen på?
 8. Vad är ett kodon?
 9. Vad händer när DNA transkriberas?
 10. Vad händer när DNA translateras?

 11. Frågeuppsättning B (lämplig för gymnasiet)
 12. Vilka fyra baspar hittar man i DNA-molekylens dubbelhelix?
 13. Hur kan A skilja T från C?
 14. Vilken dubbelhelix tror du kommer att vara svårare att separera till två enkelsträngade DNA-molekyler: DNA som till största delen består av AT-par, eller till största delen GC-par? Varför?
 15. Vad är en mutation?
 16. DNA-molekylens dubbelhelix liknar en spiralvriden stege. Vad består stegpinnarna i stegen av? Vad är det som håller ihop stegpinnarna vid sidorna?
 17. Är det mest tomrum mellan atomerna i DNA-molekylens dubbelhelix?
 18. Ett av basparen är inte i läge för att bilda normala Watson–Crick-vätebindningar. Kan du hitta det? (OBS: Genom att klicka på någon bas i D. Ändar, antiparallellitet får du upp kvävebasförkortningen och sekvensnummer längst ner i webbläsarens fönster i statusfältet, följt av ordet ”Grupp”. Använd den här funktionen för att få fram bokstäverna och sekvensnumret för det avvikande basparet när du har hittat det.)
 19. Hur kan proteiner känna igen specifika DNA-sekvenser? (Mer om detta.)

 20. Frågeuppsättning C (för universitets-/högskolestudenter)
 21. Vilka kvävebaser är puriner respektive pyrimidiner?
 22. Om en purin ersätts med en pyrimidin på en enda position i dubbelhelixen, vad skulle då hända?
 23. Varför kan inte A eller T bilda två vätebindningar (av tre möjliga) med G och C i en dubbelhelix?
 24. Hur många typer av femtaliga ringar finns i DNA?
 25. Hur många typer av sextaliga ringar finns i DNA?
 26. Pekar deoxiribosens ”fria arm” (kolatomen som inte ingår i pentosringen) i samma eller motsatt riktning som den kodande strängen avläses?
 27. Avgör om de kodon som visas (i kodon-filmen i avdelning B. Koden) är i DNA-molekylens mallsträng eller kodande sträng.

Svaren kan erhållas genom att den undervisande institutionen skickar mejl till Eric Martz tillsammans med bevis på att man är lärare där, till exempel med länk till den skola, högskola eller universitet man representerar, och där personalen listas.


Frågorna är gjorda av Frieda Reichsman (MoleculesInMotion.Com) och Eric Martz.
Feedback skickas till .
[ Återgå till huvudsidan ]