DNA modelDNA modelמבנה הדנ"א מוצג על ידי

הדרכה אינטראקטיבית מונפשת שהוכנה על ידי Eric Martz
והותאמה לשימוש ב- J(S)mol על ידי Angel Herráez
חלק מאתר Biomodel שהוכן על ידי Angel Herráez, Univ. de Alcalá (Spain)

א. הסליל הכפול המובחן באמצעות יסודות: זוגות בסיסים, קשרי מימן
DNA pairs
DNA pairs
ב. הקוד הגנטי
DNA code
הסברים על קודונים ועל אנטיקודונים
ג. הגדילים והשלד הסלילי
DNA strands
ד. קצוות הדנ"א, הופכיות הגדילים
DNA ends

הדרכה זו נועדה להשלים את החומרים בספרי הלימוד של הביולוגיה והביוכימיה, ועל כן לא מהווה מבוא שלם ללימוד .מבנה הדנ"א

 1. הגדרת העדפה האם להשתמש ב-Java בדפים אלו או לא
  זיהוי אוטומטי מתריע שהמערכת שלך היא ?.
  על כן, כברירת מחדל ? בתצורת יהיה בשימוש.
  נכון לעכשיו ? בתצורת נמצא בשימוש.
  את/ה רשאי/ת לקבל את הבחירה הרצויה עבורך על ידי לחיצה על כל אחד מהכפתורים שלמטה
  כאשר זה אפשרי, השימוש בתצורת Java החלקה יותר מומלצת, במיוחד עם דפדפן Internet Explorer
 2. המדריך הזה עוצב כדי להשלים את המבוא לדנ"א, בכך שהוא מספק כלים לחקר עצמאי של המבנה. הוא מציע שאלות לתלמידים וגם מערכי שיעור למורים, אף שלא מהווה תחליף למערכי למידה נוספים. כמבוא למדריך המופיע בהמשך, או כמערך למידה אשר מציג את מבנה הדנ"א עם גרפיקה מולקולרית אינטראקטיבית, אנו ממליצים להשתמש ב:
 3. דפי ההדרכה האינטראקטיביים המונפשים (א,ב,ג,ד) יש לבקר בארבעת הפרקים במלבנים הצבעוניים.
 4. שאלות לתלמידים ו-מערכי שיעור למורים.
  מולקולות נוספות למורי בית הספר התיכון.
 5. more on DNA משאבים נוספים של דנ"א הכוללים הדרכות לתלמידי תיכון, וסטודנטים בהשכלה על-תיכונית, כגון סימולציות על הרצת דנ"א בג'ל אלקטרופורזה כדי ללמוד על מטען של דנ"א, חיתוך באנזימי הגבלה וכו'.

שיטות, תודות והפניות.

האם את/ה יודע/ת שישנן הדרכות נוספות ב-MolviZ.Org?
משוב/בקשות יש להפנות ל- או ל-

עוד על Jmol ו-JSmol: Jmol home page ו-J(S)mol Wiki.

Creative Commons License השימוש ביצירה זו כפוף ל ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 4.0 בינלאומי Creative Commons רישיון (פרטים)


Version history