DNA & RNA Kodonları

  1. Zincirler ve sentez yönü
  2. Kodon animasyonları açıklamaları
  3. Genetik kod

1. Zincirler ve sentez yönü

   Hem DNA hem RNA’da, tüm zincirler 5' uçlardan 3' uçlar yönünde sentezlenirler.
   Protein zincirleri amino uçlardan karboksi uçlara doğru sentezlenirler.
Renk simgeleri: eski uç “soğuk” uç olup (mavi) ile renklendirilir; yeni uç “sıcak” uç olup, (kırmızı) ile renklendirilir.

DNA Kodlayan zincir
(Kodonlar)
5' > > > - - - - - - T T C - - - - - - > > > 3'
Kalıp zincir
(Anti-kodonlar)
3' < < < - - - - - - A A G - - - - - - > > > 5'
mRNA Aktarılan bilgi (mesaj)
(Kodonlar)
5' > > > - - - - - - U U C - - - - - - > > > 3'
tRNA Taşıma
(Anti-kodonlar)
3' < < < A A G < < < 5'
Protein Amino asid Amino > > > Fenilalanin > > > Karboksi

Yukarıda şematik olarak gösterildiği üzere, haberci RNA kalıp zincire (antikodonlar) komplementer ve antiparalel olarak sentezlenmeltedir - böylelikle, sonuçlanan mRNA, DNAnın kodlayan zincirindeki kodonlarına karşılık gelmektedir. tRNAnın antikodonları herbir üç bazlık mRNA kodonunu, genetik koda uygun olarak karşılık gelen amino aside uyarlarlar:

2. Kodon animasyonları açıklamaları

3. Genetik kod

Genetik Kod (mRNA)
1. Sıra
(5' uç)
2. Sıra (orta) 3. Sıra
(3' uç)
U C A G
U Phe F
Phe F
Leu L
Leu L
Ser S
Ser S
Ser S
Ser S
Tyr Y
Tyr Y
son
son
Cys C
Cys C
son
Trp W
U
C
A
G
C Leu L
Leu L
Leu L
Leu L
Pro P
Pro P
Pro P
Pro P
His H
His H
Gln Q
Gln Q
Arg R
Arg R
Arg R
Arg R
U
C
A
G
A Ile I
Ile I
Ile I
Met M
Thr T
Thr T
Thr T
Thr T
Asn N
Asn N
Lys K
Lys K
Ser S
Ser S
Arg R
Arg R
U
C
A
G
G Val V
Val V
Val V
Val V
Ala A
Ala A
Ala A
Ala A
Asp D
Asp D
Glu E
Glu E
Gly G
Gly G
Gly G
Gly G
U
C
A
G
  1. Bir kodon: Met, Trp.
  2. İki kodon: Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Lys, Phe, Tyr.
  3. Üç kodon: Ile, son ("stop", "nonsense").
  4. Dört kodon: Ala, Gly, Pro, Thr, Val.
  5. Beş kodon: yok.
  6. Altı codon: Arg, Leu, Ser.

Teşekkür:
Steve Sandler ve Kalus Nüsslein’e (Mikrobiyoloji Departmanı, Yaşam Bilimleri Massachusetts Üniversitesi, Amherst) sağladıkları yardım için teşekkür ederim.