DNA- & RNA-kodon

  1. Strängar och syntesriktning
  2. Förklaring av Kodon-animeringen
  3. Den genetiska koden

1. Strängar och syntesriktning

   Alla strängar syntetiseras från 5'-ändarna > > > till 3'-ändarna för både DNA och RNA.
   Proteinkedjor syntetiseras från aminoterminalen > > > till karboxyterminalen.
Minnesknep för färgerna: Den gamla änden är den kalla änden (blå); den nya änden är den heta änden (där nya delar läggs till) (röd).

DNA Kodande sträng
(kodon)
5' > > > - - - - - - T T C - - - - - - > > > 3'
Mallsträng
(Anti-kodon)
3' < < < - - - - - - A A G - - - - - - < < < 5'
mRNA Budbärare
(kodon)
5' > > > - - - - - - U U C - - - - - - > > > 3'
tRNA Överför
(Anti-kodon)
3' < < < A A G < < < 5'
Protein Aminosyra Amino > > > Fenylalanin> > > Karboxy

Som visas i skissen ovan syntetiseras RNA komplementärt och antiparallellt till mallsträngen (antikodon) i DNA-molekylen, så att den mRNA-molekyl som bildas består av kodon som motsvarar de som finns i DNA-molekylens kodande sträng. Antikodonen i tRNA är anpassade till varje triplett av mRNA-kodon till den korresponderande aminosyran, enligt den genetiska koden:

2. Förklaring till Kodon-animeringen

3. Den genetiska koden

Den genetiska koden (mRNA)
1:a positionen
(5'-ända)
2:a positionen (mitten) 3:e positionen
(3'-ända)
U C A G
U Phe F
Phe F
Leu L
Leu L
Ser S
Ser S
Ser S
Ser S
Tyr Y
Tyr Y
stopp
stopp
Cys C
Cys C
stopp
Trp W
U
C
A
G
C Leu L
Leu L
Leu L
Leu L
Pro P
Pro P
Pro P
Pro P
His H
His H
Gln Q
Gln Q
Arg R
Arg R
Arg R
Arg R
U
C
A
G
A Ile I
Ile I
Ile I
Met M
Thr T
Thr T
Thr T
Thr T
Asn N
Asn N
Lys K
Lys K
Ser S
Ser S
Arg R
Arg R
U
C
A
G
G Val V
Val V
Val V
Val V
Ala A
Ala A
Ala A
Ala A
Asp D
Asp D
Glu E
Glu E
Gly G
Gly G
Gly G
Gly G
U
C
A
G
  1. Ett kodon: Met, Trp.
  2. Två kodon: Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Lys, Phe, Tyr.
  3. Tre kodon: Ile, stopp ("nonsens").
  4. Fyra kodon: Ala, Gly, Pro, Thr, Val.
  5. Fem kodon: ingen.
  6. Sex kodon: Arg, Leu, Ser.

Jag är tacksam för all hjälp jag fått från Steve Sandler och Klaus Nüsslein på Microbiology Department och Life Sciences vid University of Massachusetts, Amherst.