Struktura DNA: pytania do uczniów i studentów

Struktura DNA: http://molvis.sdsc.edu/dna
W języku polskim: http://biomodel.uah.es/en/model4/dna_pl/
Nauczyciele: proszę zajrzeć do Planu lekcji.

Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Użyj przycisków w niniejszym podręczniku DNA do rozwiązania zadań. Baw się cząsteczką DNA, żeby spróbować odpowiedzieć na pytania! Jeśli uznasz, że pytania są za trudne, możesz odwiedzić Opowieść o strukturze DNA autorstwa Andrewa Cartera.


  Zestaw pytań A (dla osób od 14 roku życia wzwyż)

 1. Co to jest “nić” DNA?
 2. Ile nici tworzy podwójną helisę DNA?
 3. Każda nić zbudowana jest z dwóch części lub regionów. Pierwsza część każdej nici tworzona jest przez identyczne, powtarzające się jednostki, podczas kiedy drugą tworzą różne cząsteczki/jednostki. Jak nazywają się te części każdej nici?
 4. Co utrzymuje dwie nici razem w podwójnej helisie?
 5. W jaki sposób komórki generują identyczne kopie cząsteczek DNA?
 6. Kiedy komórki duplikują swoje DNA?
 7. Jakie informacje zawarte są w kodzie DNA?
 8. Co to jest “kodon”?
 9. Co to jest “transkrypcja” DNA?
 10. Co to jest “translacja” DNA?

 11. Zestaw pytań B (dla osób od 18 roku życia)

 12. Jakie cztery zasady azotowe tworzą podwójną helisę DNA? Jakie pary tworzą między sobą?
 13. W jaki sposób A jest w stanie odróżnić T od C?
 14. Którą podwójna helisa byłaby Twoim zdaniem trudniejsza do rozdzielenia na dwie nici: DNA tworzone w większości z par AT, czy GC? Dlaczego?
 15. Co to jest mutacja?
 16. Podwójna helisa DNA wygląda jak skręcona drabina. Co tworzy każdy szczebel drabiny? Co utrzymuje szczeble po bokach?
 17. Czy pomiędzy atomami w podwójnej helisie DNA jest głównie pusta przestrzeń?
 18. Pojedyncza para zasad nie jest w prawidłowej pozycji, żeby uformować wiązania wodorowe Watsona-Cricka. Czy potrafisz ją znaleźć? (Uwaga: Kliknięcie na dowolną zasadę w D. Końce DNA oraz antyrównoległość nici powoduje wyświetlenie jej litery oraz numeru w sekwencji na dole okna przeglądarki, w linii statusu po słowie ("Group"). Użyj tej opcji, żeby uzyskać litery i numery w sekwencji nietypowej pary zasad, kiedy już ją znajdziesz.)
 19. W jaki sposób białka rozpoznają konkretne sekwencje DNA? (Więcej na ten temat.)

 20. Zestaw pytań C (dla osób od 20 roku życia)

 21. Które z zasad są purynami, a które pirymidynami?
 22. Co by się stało, gdyby puryna została zastąpiona przez pirymidynę w pojedynczym miejscu w jednej nici podwójnej helisy DNA?
 23. Dlaczego A lub T nie formują dwóch wiązań wodorowych (z trzech możliwych) z G lub C w podwójnej helisie DNA?
 24. Jak wiele rodzajów pięcioatomowych pierścieni występuje w DNA?
 25. Jak wiele rodzajów sześcioatomowych pierścieni występuje w DNA?
 26. Czy “wolne ramię” deoksyrybozy (węgiel, który nie stanowi części pierścienia pentozowego) wskazuje kierunek, w którym odczytywana jest kodująca nić, czy przeciwny?
 27. Opierając się na pokazanych kodonach (w Codons movie w sekcji B. Kod) jak sądzisz, czy pokazana nić DNA jest kodująca, czy matrycowa?

Odpowiedzi dostępne są dla kadry szkolącej po uprzednim kontakcie mailowym z Erickiem Martzem. E-mail powinien zawierać dowód zajmowanego stanowiska nauczycielskiego, na przykład poprzez powołanie się na szkolną lub uniwersytecką stronę www, na której umieszczona jest lista pracowników.


Autorzy pytań: Frieda Reichsman (MoleculesInMotion.Com) i Eric Martz.
Informację zwrotną prosimy kierować do .
[ Powrót do strony głównej ]