Kodony DNA i RNA

  1. Nici i kierunek ich syntezy
  2. Opis animacji „Kodony”
  3. Kod genetyczny

1. Nici i kierunek ich syntezy

   Nici kwasów nukleinowych (zarówno DNA jak i RNA) powstają podczas syntezy, która przebiega od ich końca 5′ > > > w kierunku 3′ (czyli nić zawsze przyrasta tylko na końcu 3′).
   Łańcuchy polipeptydowe (białka) są syntetyzowane w kierunku od końca aminowego (N) > > > do karboksylowego (C) (czyli łańcuch zawsze przyrasta tylko na końcu C).
   Mnemotechnika: starszy koniec jest zimny (niebieski), nowy koniec (tam gdzie dodawane są nowe reszty aminokwasowe / nowe nukleotydy) jest gorący (czerwony).

DNA Nić kodująca
(kodony)
5′ > > > - - - - - - T T C - - - - - - > > > 3′
Nić matrycowa
(Antykodony)
3′ < < < - - - - - - A A G - - - - - - > > > 5′
mRNA Matryca
(kodony)
5′ > > > - - - - - - U U C - - - - - - > > > 3′
tRNA Transfer
(Antykodony)
3′ < < < A A G < < < 5′
Białko Aminokwas Koniec aminowy > > > Fenyloalanina > > > Koniec karboksylowy

Jak ilustruje to przedstawiony powyżej schemat, matrycowe RNA ulegają syntezie w sposób komplementarny i antyrównoległy do nici matrycowej (antykodonów) DNA. Dzięki temu mRNA składa się z kodonów analogicznych do tych w nici kodującej DNA. Do kodonów mRNA przyłączają się antykodony tRNA pełniąc funkcję adaptera pomiędzy każdą kodującą trójką nukleotydów a kodowanym przez nią aminokwasem, w sposób zgodny z kodem genetycznym:

2. Jak działa animacja „Kodony”

3. Kod genetyczny

Kod genetyczny (mRNA)
Pozycja 1
(koniec 5')
Pozycja 2 (środkowa)
Pozycja 3
(koniec 3')
U C A G
U Phe F
Phe F
Leu L
Leu L
Ser S
Ser S
Ser S
Ser S
Tyr Y
Tyr Y
stop
stop
Cys C
Cys C
stop
Trp W
U
C
A
G
C Leu L
Leu L
Leu L
Leu L
Pro P
Pro P
Pro P
Pro P
His H
His H
Gln Q
Gln Q
Arg R
Arg R
Arg R
Arg R
U
C
A
G
A Ile I
Ile I
Ile I
Met M
Thr T
Thr T
Thr T
Thr T
Asn N
Asn N
Lys K
Lys K
Ser S
Ser S
Arg R
Arg R
U
C
A
G
G Val V
Val V
Val V
Val V
Ala A
Ala A
Ala A
Ala A
Asp D
Asp D
Glu E
Glu E
Gly G
Gly G
Gly G
Gly G
U
C
A
G
  1. Jeden kodon: Met, Trp.
  2. Dwa kodony: Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Lys, Phe, Tyr.
  3. Trzy kodony: Ile, stop ("nonsense").
  4. Cztery kodony: Ala, Gly, Pro, Thr, Val.
  5. Pięć kodonów: żaden.
  6. Sześć kodonów: Arg, Leu, Ser.

Wyrazy wdzięczności za pomoc kieruję do dr. Steva Sandlera i dr. Klausa Nüssleina z Wydziału Mikrobiologii, Nauk o Życiu, Uniwersytetu Massachusetts w Amherst.