แบบจำลองดีเอ็นเอแบบจำลองดีเอ็นเอ โครงสร้างดีเอ็นเอ ทำด้วย Jmol

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ แบบมีการสื่อสารระหว่างกัน โดย Eric Martz
ดำเนินการประยุกต์ใช้โปรแกรม J(S)mol โดย Angel Herráez
ส่วนหนึ่งของ Biomodel เว็บไซต์โดย Angel Herráez, มหาวิทยาลัยของ Alcalá (สเปน)

A. องค์ประกอบของเกลียวคู่
คู่ดีเอ็นเอ
คู่ดีเอ็นเอ
B. รหัสของสารพันธุกรรม
รหัสดีเอ็นเอ
การอธิบายเดี่ยวกับโคคดอน และแอนติโคดอน
C. สายดีเอ็นเอ และเกลียวโครงสร้างหลัก
เส้นดีเอ็นเอ
D. ปลายดีเอนเอและสายตรงข้าม
Dดีเอ็นเอสิ้นสุดลง

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มตำราทางชีววิทยา หรือชีวเคมีและอณูชีววิทยา ดังนั้นโดยเนื้อหานั้นจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลเดี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอที่สมบูรณ์นัก

 1. รุ่น สำหรับเวอร์ชั่นนี้ทำงานได้ในบราวเซอร์ใดๆทันสมัย
 2. Set preference whether or not to use Java in these pages
  Autodetection suggests your system is ?.
  Therefore, by default the ? modality will be used.
  Currently, the ? modality is being used.
  You may force the modality you wish by clicking either button below.
  Whenever possible, the use of the swifter Java modality is recommended, particularly with Internet Explorer.
 3. โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มการทำความเข้าใจในดีเอ็นเอ ด้วยการเตรียมเครื่องมือสำหรับการสำรวจได้ด้วยตัวเองโดยตรง โปรแกรมการสอนนี้ไม่ได้ อธิบายรายละเอียด(แต่ได้มีส่วนของคำถามสำหรับนักเรียน และการเตรียมการสอนสำหรับครูผู้สอน). โดยส่วนนำของโปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์นี้ หรือเรื่องราวที่อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอโดยใช้แบบจำลองโมเลกุล เราขอแนะนำ
 4. สำหรับโปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ (A, B, C, D) โปรดเข้าชมได้ที่ ส่วนต่าง ๆ ทั้ง 4 ส่วน ในส่วนที่จัดไว้ด้วยสีต่าง ๆ
 5. คำถามสำหรับนักเรียน นักศึกษา และการเตรียมการสอนสำหรับครูผู้สอน
  โมเลกุลอื่น ๆ สำหรับครูผู้สอนในชั้นมํยมปลาย
 6. เพิ่มเติมเกี่ยวกับดีเอ็นเอ แหล่งข้อมูลดีเอ็นเอ อื่น ๆ รวมทั้ง โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย นักศึกษาชั้นอุดมศึกษา แบบจำลองสร้างโดยใช้โปรแกรม Shockwave สำหรับการแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อศึกษาประจุของดีเอนเอ และการตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ

วิธีการ, คำขอบคุณ และเอกสารอ้างอิง

คุณรู้ไหมว่ายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อีกมากใน MolviZ.Org?
ขอเสนอแนะ/คำร้องขอมายัง หรือ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jmol: Jmol home page and J(S)mol Wiki.

Creative Commons License การใช้งานโปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ (รายละเอียด)


โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับดีเอนเอ กำลังใช้อยู่ใน หลักสูตรชีววิทยาทางการแพทย์ พัฒนาโดย Project Lead The Way, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งเตรียมหลักสูตรให้โดยในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับดีเอนเอ(ในภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน) ได้รวม BioMolecular Explorer 3D, เวอร์ชั่ร 2, เว็บไซด์ และ CD-ROM ออกแบบมาสำหรับครูที่สอนชึววิทยาในระดับมัธยมปลาย เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง แบบจำลองโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลทางชีววิทยาที่สำคัญ

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับดีเอนเอ(ในภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน) ได้รวม อยู่ ในรูป bootable DVD – Xplora Knoppix โดย Xplora - The European Science Education Gateway


ประวัติการพัฒนาโปรแกรม