Schemat kolorów DNA

A = Adenina

T = Tymina

G = Guanina

C = Cytozyna

(atomy szkieletu)

Ten schemat kolorów jest częścią ogólnodostępnego standaryzowanego zestawu kolorów DRuMS Color Schemes.
DRuMS page