Ο συνδυασμός χρωμάτων CPK

C = Άνθρακας

H = Υδρογόνο

O = Οξυγόνο

N = Άζωτο

P = Φώσφορος

CPK = Corey, Pauling, Koltun. συνδυασμός χρωμάτων χρησιμοποιήθηκε στα πρώιμα φυσικά μοντέλα μορίων.

Ο παρών συνδυασμός χρωμάτων αποτελεί μέρος ενός μη ιδιοκτησιακού κανονικοποιημένου συνόλου ανοικτού κώδικα που ονομάζεται DRuMS Color Schemes.
DRuMS page